ترک اعتیاد

متأسفانه افراد سودجو برای تبلیغ مواد مخدر ادعای عدم اعتیاد آوری آن را می‌کنند ولی در واقع تمامی مواد مخدر اعتیاد روانی دارند ولی برخی اعتیاد جسمی ندارند. ترک اعتیاد جسمی همراه با درد، بی‌خوابی یا پرخوابی، بدن درد و اصطلاحاً، خماری همراه است. طول دوره ترک اعتیاد جسمی بسیار کوتاه‌تر از اعتیاد روانی است. اعتیاد روانی بسیار مهلک‌تر از اعتیاد جسمی می‌باشد.

ترک اعتیاد

اعتیاد به مواد مخدر

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اغلب کشورها در عصر امروز، پدیده‌ سوء مصرف و اعتیاد به مواد مخدر است که به طور مستقیم و غیرمستقیم، کوتاه مدت و بلند مدت، کیفیت زندگی ساکنین آن را تحت‌الشعاع قرار داده است. اعتیاد پاسخ فیزیولوژیک بدن است به مصرف مکرر مواد اعتیادآور. این وابستگی از طرفی باعث تسکین و آرامش موقت و گاهی تحریک و نشاط گذرا برای فرد مصرف کننده می‌گردد و از طرف دیگر بعد از اتمام این اثرات سبب جستجوی فرد برای یافتن مجدد ماده مخدر مصرفی و وابستگی مداوم به آن می‌شود. در این حالت فرد هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روانی به ماده‌ مخدر وابستگی پیدا می‌کند و مجبور است به تدریج مقدار ماده‌ مصرفی خود را افزایش دهد.

بیماری اعتیاد به مواد مخدر

اعتیاد یک بیمارى اجتماعی است که عوارض جسمى و روانى دارد و تا زمانى که به علل گرایش بیمار توجه نشود، درمان جسمى و روانى فقط براى مدتى نتیجه ‌‌بخش خواهد بود و فرد معتاد دوباره گرفتار مواد اعتیادآور می‌گردد. اعتیاد به مواد مخدر موجب رکود اجتماعى در زمینه‌های مختلف می‌گردد. همچنین ویرانگری‌های حاصل از آن زمینه‌ساز سقوط بسیارى از ارزش‌ها و هنجارهاى فرهنگى و اخلاقى می‌شود و بدین ترتیب سلامت جامعه را به طور جدى به مخاطره می‌اندازد. پدیده‌ شوم قاچاق مواد مخدر بیش از آن که فعالیتى سوداگرانه، تجارى و اقتصادى در عرصه مافیاى اقتصاد بین‌المللى باشد، ابزارى کارآمد، مؤثر و راهبردى در گسترش نظام سلطه صاحبان قدرت جهان بر کشورهاى توسعه نیافته است.

ترک اعتیاد

تجارت مواد مخدر

تحلیلگران مسائل سیاسى و اجتماعى بر این باورند که در تهاجم و نفوذ فرهنگی، پدیده‌ مواد مخدر مهم‌ترین عامل به تباهى کشیدن و انحطاط اخلاقى جوامع به شمار می‌رود. متأسفانه گسترش دامنه‌ مصرف مواد مخدر در جامعه‌ امروزى به حدى است که حتى قشر متفکر و تحصیل کرده را نیز به سمت خود کشانده است. اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یک آسیب اجتماعی، هیچ‌گاه به طور کامل ریشه‌‌ کن نخواهد شد، اما با تدبیر، اندیشه و تلاشى مخلصانه حداقل می‌توان آن را به کنترل درآورد.

هر چند شناخت و مقابله با تمامی آسیب‌های اجتماعی از ظرافت و پیچیدگی خاصی برخوردار است اما شاید بتوان ادعا نمود که هیچ کدام از آن‌ها به پیچیدگی اعتیاد به مواد مخدر، در اوضاع و احوال کنونی جامعه بشری نباشد. استفاده‌ نابجا و اعتیاد به مواد مخدر بلای خانمان برانداز و آتش هستی‌سوز جوامع بشری محسوب می‌شود، آتشی که تا کنون صدها میلیون انسان را در کام خود فرو برده و صدماتی که بر پیکره‌ جوامع انسانی وارد نموده است که هیچ‌گاه قابل جبران نیست. برای خاموش کردن یا کم کردن گستره‌ این آتش، اقدامات شایسته و تلاش‌های فراوانی صورت گرفته اما روز به روز دامنه‌ آن گسترده‌تر شده است.

ترک اعتیاد به مواد مخدر

چهره‌ اعتیاد به مواد مخدر هر چند زشت است و نفرت هر انسانی را برانگیخته می‌کند، فرد معتاد را باید در چهره یک بیمار نگریست و بیمار را باید مداوا و معالجه نمود. در این راه هم نخستین گام اطلاع ‌رسانی درست، علمی و آگاهی دادن به جامعه است. اعتیاد از هر نوع بیماری مانند، سرطان، وبا و طاعون خطرناک‌تر و وحشتناک‌تر است چون فرد معتاد به هنگام نیاز همه شئونات اخلاقی را زیر پا می‌گذارد. اعتیاد به مواد مخدر، نیروی کنترل و فرماندهی فرد را که تصمیم‌گیری و اجرای هدف است را از او باز می‌ستاند و فرد را همانند یک وسیله‌ بازی و ناپایدار بار می‌آورد.