ترک کوکائین

درمان اختلال مصرف مواد محرک باید در مراکز ترک اعتیاد معتبر و با نظارت کادر پزشکی به صورت درمان های بستری یا سرپایی انجام شود. علاوه بر ترک مصرف کوکائین، درمان های رفتاری، روان درمانی و ریشه یابی اعتیاد نیز مورد نیاز است.

ترک کوکائین

کوکائین

کوکائین یک ماده مخدر است که از برگ های گیاه کوکا به دست می آید که در آمریکای جنوبی رشد می کند.کوکائین ماده محرک اعتیاد آوری است که مصرف آن سرخوشی ایجاد می کند و پتانسیل بالایی برای سوء مصرف دارد. فردی که به طور مزمن از کوکائین استفاده می کند می تواند تحمل ایجاد کند، به این معنی که ممکن است برای رسیدن به حالت مورد نظر به کوکائین بیشتری نیاز داشته باشد یا با استفاده از همان مقدار کوکائین در طول زمان، حس سرخوشی را تجربه نکند. همچنین ممکن است علائم ترک کوکائین را زمانی که به طور معمول مصرف کوکائین را کاهش دهد یا مصرف آن را متوقف کند، تجربه کند. 

اعتیاد به مواد مخدر

اعتیاد به رفتارهای مصرف اجباری مواد مخدر با وجود تجربه پیامدهای نامطلوب مانند اختلال در مسئولیت ها در محل کار، مدرسه یا خانه یا تأثیر منفی بر سلامتی اشاره دارد. وابستگی به مواد مخدر زمانی رخ می دهد که فرد به طور مکرر یک ماده مخدر قانونی یا غیرقانونی را مصرف کند و با مصرف مکرر و مداوم آن، با حضور آن سازگار شود و زمانی که آن ماده را مصرف نکند، ممکن است علائم ترک اعتیاد ظاهر شود.

علائم ترک کوکائین

علائم ترک حاد کوکائین شامل تغییرات خلق و خو و مشکلات خواب است. هر گاه فردی ترک کوکائین را تجربه کند، ممکن است برای تسکین علائم مصرف کوکائین مجبور به مصرف آن شود. ترک مواد محرک از نظر پزشکی خطرناک نیست و به طور کلی ناراحتی شدیدی را شامل نمی شود، ولی بیمار ممکن است عوارض ناراحت کننده ای را تجربه کند که نیاز به مداخله بالینی داشته باشد. علائم و نشانه هایی وجود دارد که ممکن است فرد هنگام ترک کوکائین تجربه کند، از علائم و نشانه های فیزیولوژیکی گرفته تا علائم روانی و رفتاری.

ترک کوکائین

علائم و نشانه های رایج ترک کوکائین

سم زدایی کوکائین

سم زدایی اولین مرحله در روند درمان اعتیاد و جزء مهم در یک برنامه ترک اعتیاد جامع است. نظارت پزشکی در طول دوره درمان برای کمک به مدیریت علائم ترک اعتیاد در حین دفع ماده مخدر از بدن است و همچنین می تواند تغییر در سلامتی یا عوارض پزشکی را که ممکن است در طول ترک اعتیاد بر اساس عوامل فردی ایجاد شود، کنترل کند. ترک اعتیاد تحت نظارت پزشکی شامل قرار گرفتن تحت نظارت پزشک متخصص و کادر ارائه دهنده خدمات پزشکی و پرستاری مناسب است.

خطر ترک کوکائین

ترک مواد محرک معمولاً شامل علائمی است که از نظر پزشکی می تواند خطرناک باشد اما هر فرد ترک اعتیاد را به طور متفاوتی تجربه می کند. عوامل خارجی در علائم ترک اعتیاد و همچنین شدت آن ها نقش دارند. این عوامل عبارتند از دوز مصرف کوکائین، مدت زمان مصرف کلی کوکائین، سایر مواد مخدر مصرفی، شرایط سلامت پزشکی و کلی بدن، اختلالات روانی همزمان و سایر موارد دیگر.