بخش بستری

در این آلبوم عکس های مربوط به بخش بستری مرکز ترک اعتیاد سلامت باران قرار گرفته است. برای نمایش عکس بزرگ روی هر عکس کلیک کنید.