فضای بیرونی

در این آلبوم عکس های مربوط به فضای بیرونی مرکز ترک اعتیاد سلامت باران قرار گرفته است. برای نمایش عکس بزرگ روی هر عکس کلیک کنید.