لیست #pagetitle_SimplePage#

#pagesubheading_SimplePage#

ترک شیشه

ترک شیشه به دلیل احتمال عود، ولع شدید، اختلالات روانی و ناتوانی مصرف کنندگان برای تجربه لذت در غیاب دارو، نیاز به روان درمانی، آموزش، برنامه های خودیاری، مشاوره و ...

شیشه

مصرف شیشه با امید به لاغر شدن در خانم ها و با هدف بهبود عملکرد و لذت جنسی در آقایان، از باورهای غلط عامل شروع مصرف در کشور ما می ...