لیست #pagetitle_SimplePage#

#pagesubheading_SimplePage#

ترک ریتالین

متیل فنیدیت با نام تجاری «ریتالین» به بازار دارویی دنیا عرضه شد. در ابتدا قرار بود این دارو برای درمان افسردگی، خواب آلودگی در طول روز و سندرم خستگی مزمن ...

مواد روانگردان

افرادی که مهارت‌های خود کنترلی پایینی دارند قادر به مدیریت موقعیت‌های خطرناک و منفی نیستند، در نتیجه ممکن است جهت تنظیم عواطف خود مصرف انواع مواد مخدر، از جمله مواد ...