لیست #pagetitle_SimplePage#

#pagesubheading_SimplePage#

ترک کراک

اعتیاد به انواع مواد افیونی مانند کراک، موجب اختلال در عملکرد جنسی، و حتی ناباروری و نازایی می گردد. تخریب قیافه و ظاهر بیمار معتاد به کراک و آسیب های ...

کراک

نتایج تحقیقات و بررسی عوارض بسیار خطرناک و نابود کننده مصرف کراک نشان می دهد که چون کراک یک ماده اسیدی قوی می باشد و به دلیل بالا بودن میزان ...