لیست #pagetitle_SimplePage#

#pagesubheading_SimplePage#

درمان افسردگی

افسردگی حالاتی از غم و اندوه است. فرد مبتلا به افسردگی دوره هایی از غم و اندوه فراگیر را تجربه می کند. فرد افسرده دیگر از مواردی که قبلاً برای ...

افسردگی

افسردگی یکی از بیماری های رایج روان است که باعث می شود بیمار احساسات ناخوشایندی از قبیل نا امیدی، غم، اندوه، شرمساری و گناه را تجربه کند. اختلال افسردگی بر ...