لیست #pagetitle_SimplePage#

#pagesubheading_SimplePage#

ترک کراک

اعتیاد به انواع مواد افیونی مانند کراک، موجب اختلال در عملکرد جنسی، و حتی ناباروری و نازایی می گردد. تخریب قیافه و ظاهر بیمار معتاد به کراک و آسیب های ...

ترک بوپرنورفین

درمان جایگزین با داروهاى نگهدارنده به جایگزین کردن مصرف آسیب رسان مواد افیونى غیرقانونى با داروهاى اوپیوئیدى گفته می شود. درمان نگهدارنده با داروهاى آگونیست به تجویز طولانى مدت داروهاى ...

ترک قرص ب ۲

قرص زیر زبانی ب ۲ نوعی شبه مخدر است که برای درمان اعتیاد به اوپیوئیدها به کار برده می‌شود. قرص ب ۲ بسیار اعتیاد آور است و وابستگی به آن ...

متادون

بسیاری بیماران می گویند اعتیاد به متادون بسیار خطرناک بوده و ترک آن هم بسیار مشکل است. در تحقیقات از افراد رها شده از مصرف هروئین، همگی معتقد بودند که ...

ترک مواد افیونی

درمان نگهدارنده با دارو یکی از اقدام های پر اهمیت و کلیدی است که در راستای اهداف کاهش آسیب انجام می شود. این درمان امکان عدم استفاده از مواد غیرافیونی ...

ترک متادون

درمان نگهدارنده با متادون یکی از موثرترین مداخلات درمانی شناخته شده برای درمان وابستگی به مواد افیونی است که بیش از چهار دهه در کشورهای مختلف جهان مورد استفاده قرار ...

ترک هروئین

ترک هروئین با سم زدایی های بسیار سریع و همراه با بیهوشی تقریباً همیشه با شکست همراه می باشند. عموم بیماران وابسته به هروئین، نیازمند دوره های طولانی مدت درمان ...