لیست #pagetitle_SimplePage#

#pagesubheading_SimplePage#

ترک کتامین

کتامین حس جدا شدن از محیط را از طریق عملکرد مستقیم بر کورتکس و سیستم لیمبیک القا می‌کند. به سرعت و خوب جذب می‌شود. به سرعت وارد سیستم اعصاب مرکزی ...

ترک استروئیدها

استروئیدها جزو مکمل‌های پر مصرفی هستند که به شدت مورد علاقه بدنسازان و مربیان بدنسازی است. این در صورتی است که با داشتن یک رژیم غذایی صحیح و با استفاده ...

سبب شناسی اعتیاد

رفتارهای خود تخریب گری از جمله مصرف الکل و مواد مخدر در افرادی که منبع کنترل درونی دارند، کمتر دیده شده، این افراد در ترک مواد مخدر هم سریع تر ...