لیست #pagetitle_SimplePage#

#pagesubheading_SimplePage#

ترک گل

متأسفانه سن مصرف گل به دبیرستان‌ها رسیده است و خانواده‌ها اطلاع دقیقی درباره این ماده مخدر ندارند و جوان‌ها تصور می‌کنند گیاهی طبیعی و بی‌ ضرر است. در واقع ضعف ...

حشیش

ماده مخدر حشیش از گیاه شاهدانه به دست می آید و علاوه بر ایجاد وابستگی جسمی و روانی، آسیب های زیادی به مغز مصرف کننده وارد می نماید. وابستگی روانی ...

ماری جوانا

ماری جوانا، گل و حشیش از قسمت های مختلف گیاه شاهدانه یا کانابیس به دست می آیند. وقتی این گیاهان به گل می‌رسند قسمت برگ، گل و دانه از گیاه ...

ترک حشیش

مصرف مزمن حشیش می تواند بی انگیزگی ایجاد کند که به اختلال افسردگی مداوم (افسرده خویی شباهت دارد) که خود را در عملکرد تحصیلی ضعیف و مشکلات شغلی آشکار می ...