لیست #pagetitle_SimplePage#

#pagesubheading_SimplePage#

ریتالین

یک داروی محرک است که برای درمان اختلال نقص توجه، بیش فعالی و گاه برای درمان نارکولپسی (بیماری خواب ‌آلودگی شدید) استفاده می‌شود. این دارو با افزایش سطح دوپامین و ...

ترک ریتالین

متیل فنیدیت با نام تجاری «ریتالین» به بازار دارویی دنیا عرضه شد. در ابتدا قرار بود این دارو برای درمان افسردگی، خواب آلودگی در طول روز و سندرم خستگی مزمن ...