لیست #pagetitle_SimplePage#

#pagesubheading_SimplePage#

وابستگی به مواد مخدر

در سوء مصرف کنندگان مواد مخدر، شدت مصرف به حدی نیست که وابسته تلقی شوند. این گروه از بیماران، مکرر و به طور متناوب مواد مخدر مصرف کرده تا به ...

مواد مخدر

فرد مصرف کننده مواد مخدر، میل زیادی برای مصرف مواد مخدر دارد و علیرغم آگاهی از عوارض ماده مخدر مصرفی، به این کار ادامه می دهد. معمولا ً افراد معتاد، ...

ترک کوکائین

درمان اختلال مصرف مواد محرک باید در مراکز ترک اعتیاد معتبر و با نظارت کادر پزشکی به صورت درمان های بستری یا سرپایی انجام شود. علاوه بر ترک مصرف کوکائین، ...

ترک مرفین

اعتیاد جسمی با مصرف مرفین، به دلیل افزایش تعداد گیرنده‌های عصبی و کاهش میانجی‌های عصبی موجود در سیستم عصبی مرکزی نیاز فرد مصرف‌ کننده هر روز بیشتر می‌شود، ایجاد می ...

اعتیاد

اعتیاد به مواد مخدر یک سیر است. هیچ‌ کس از ابتدا نمی خواهد معتاد شود، به عبارتی هیچ‌ کس قصد معتاد شدن ندارد. تمام افراد در خطر ابتلا به اعتیاد ...

ترک کتامین

کتامین حس جدا شدن از محیط را از طریق عملکرد مستقیم بر کورتکس و سیستم لیمبیک القا می‌کند. به سرعت و خوب جذب می‌شود. به سرعت وارد سیستم اعصاب مرکزی ...

سوء مصرف مواد مخدر

سوء مصرف مواد مخدر رابطه تنگاتنگی با احساس خوشبختی و جهان بینی و نگرش های اخلاقی افراد دارد. میزان رضایت از زندگی، احساس تساهل و تسامح به رفتارهای خارج از ...

ترک اعتیاد

متأسفانه افراد سودجو برای تبلیغ مواد مخدر ادعای عدم اعتیاد آوری آن را می‌کنند ولی در واقع تمامی مواد مخدر اعتیاد روانی دارند ولی برخی اعتیاد جسمی ندارند. ترک اعتیاد ...

اعتیاد به مواد مخدر

اعتیاد به مواد مخدر اساساً اجباری است برای استفاده از یک ماده مخدر خاص به منظور پیدا کردن حال خوب یا گاهی اوقات برای متوقف کردن احساسات بد. اعتیاد به ...