لیست #pagetitle_SimplePage#

#pagesubheading_SimplePage#

ترک کوکائین

درمان اختلال مصرف مواد محرک باید در مراکز ترک اعتیاد معتبر و با نظارت کادر پزشکی به صورت درمان های بستری یا سرپایی انجام شود. علاوه بر ترک مصرف کوکائین، ...

کوکائین

کوکائین پودری سفید، نرم، شفاف و کریستالی با طعمی تلخ است که اغلب با پودر تالک یا ملین ها یا شکر مخلوط می شود و معمولاً به صورت استنشاقی، تزریقی، ...