لیست #pagetitle_SimplePage#

#pagesubheading_SimplePage#

ترک گل

متأسفانه سن مصرف گل به دبیرستان‌ها رسیده است و خانواده‌ها اطلاع دقیقی درباره این ماده مخدر ندارند و جوان‌ها تصور می‌کنند گیاهی طبیعی و بی‌ ضرر است. در واقع ضعف ...

ماری جوانا

ماری جوانا، گل و حشیش از قسمت های مختلف گیاه شاهدانه یا کانابیس به دست می آیند. وقتی این گیاهان به گل می‌رسند قسمت برگ، گل و دانه از گیاه ...

ترک ماری جوانا

مصرف ماری جوانا بر سیستم مغز در حال رشد اثرگذار بوده و لذا مصرف مداوم آن به وسیله جوانان منجر به اثرات منفی و دراز مدت بر رشد شناختی می ...

ماریجوانا

ماریجوانا از فرآورده های گیاه کانابیس یا همان شاهدانه است،کانابیس دارای دو شکل نر و ماده است که شکل ماده آن، بالاترین غلظت کانابینوئیدها را داراست. اصلی ترین ماده شیمیایی ...