لیست #pagetitle_SimplePage#

#pagesubheading_SimplePage#

ترک کراک

اعتیاد به انواع مواد افیونی مانند کراک، موجب اختلال در عملکرد جنسی، و حتی ناباروری و نازایی می گردد. تخریب قیافه و ظاهر بیمار معتاد به کراک و آسیب های ...

کراک

نتایج تحقیقات و بررسی عوارض بسیار خطرناک و نابود کننده مصرف کراک نشان می دهد که چون کراک یک ماده اسیدی قوی می باشد و به دلیل بالا بودن میزان ...

ترک تریاک

تریاک ماده ای سمی است که از شیرابه خشخشاش به دست می آید و اکثر افرادی که به مصرف آن روی می آورند با این باور غلط که تریاک بیماری ...

متادون

بسیاری بیماران می گویند اعتیاد به متادون بسیار خطرناک بوده و ترک آن هم بسیار مشکل است. در تحقیقات از افراد رها شده از مصرف هروئین، همگی معتقد بودند که ...

مورفین

مورفین ماده مؤثر و جز اساسی تریاک بوده و ۷ تا ۱۴ درصد آن را تشکیل می‌دهد این ماده به صورت گرد سفید یا کرم و گاهی قرمز آجری و ...

ترک مواد افیونی

درمان نگهدارنده با دارو یکی از اقدام های پر اهمیت و کلیدی است که در راستای اهداف کاهش آسیب انجام می شود. این درمان امکان عدم استفاده از مواد غیرافیونی ...

ترک متادون

درمان نگهدارنده با متادون یکی از موثرترین مداخلات درمانی شناخته شده برای درمان وابستگی به مواد افیونی است که بیش از چهار دهه در کشورهای مختلف جهان مورد استفاده قرار ...

ترک هروئین

ترک هروئین با سم زدایی های بسیار سریع و همراه با بیهوشی تقریباً همیشه با شکست همراه می باشند. عموم بیماران وابسته به هروئین، نیازمند دوره های طولانی مدت درمان ...