لیست #pagetitle_SimplePage#

#pagesubheading_SimplePage#

وابستگی به مواد مخدر

در سوء مصرف کنندگان مواد مخدر، شدت مصرف به حدی نیست که وابسته تلقی شوند. این گروه از بیماران، مکرر و به طور متناوب مواد مخدر مصرف کرده تا به ...

مواد مخدر

فرد مصرف کننده مواد مخدر، میل زیادی برای مصرف مواد مخدر دارد و علیرغم آگاهی از عوارض ماده مخدر مصرفی، به این کار ادامه می دهد. معمولا ً افراد معتاد، ...

طبقه بندی انواع مواد مخدر

سوء مصرف مواد مخدر، بیماری یا اختلالی است که تمامی و یا بخشی از زمینه های عملکرد فردی را در بر می گیرد. اعتیاد یک علامت است نه ریشه اصلی ...

ترک ترامادول

شیوع اعتیاد به مواد مخدر در جوانان و خانواده هایی با تحصیلات پایین بیشتر است و از نظر جنسیت، مردان بیشتر از زنان درگیر اعتیاد به ترامادول هستند. همچنن شیوع ...

ترک ریتالین

متیل فنیدیت با نام تجاری «ریتالین» به بازار دارویی دنیا عرضه شد. در ابتدا قرار بود این دارو برای درمان افسردگی، خواب آلودگی در طول روز و سندرم خستگی مزمن ...

ماری جوانا

ماری جوانا، گل و حشیش از قسمت های مختلف گیاه شاهدانه یا کانابیس به دست می آیند. وقتی این گیاهان به گل می‌رسند قسمت برگ، گل و دانه از گیاه ...

کوکائین

کوکائین پودری سفید، نرم، شفاف و کریستالی با طعمی تلخ است که اغلب با پودر تالک یا ملین ها یا شکر مخلوط می شود و معمولاً به صورت استنشاقی، تزریقی، ...

ترک کتامین

کتامین حس جدا شدن از محیط را از طریق عملکرد مستقیم بر کورتکس و سیستم لیمبیک القا می‌کند. به سرعت و خوب جذب می‌شود. به سرعت وارد سیستم اعصاب مرکزی ...

مورفین

مورفین ماده مؤثر و جز اساسی تریاک بوده و ۷ تا ۱۴ درصد آن را تشکیل می‌دهد این ماده به صورت گرد سفید یا کرم و گاهی قرمز آجری و ...

ترک مواد مخدر

آن چه در مورد ترک مواد مخدر آزار دهنده و غیر قابل تحمل است، کم تجربگی و عدم معرفی روش صحیح و متناسب ترک اعتیاد به بیمار توسط افراد ناشی ...

سوء مصرف مواد مخدر

سوء مصرف مواد مخدر رابطه تنگاتنگی با احساس خوشبختی و جهان بینی و نگرش های اخلاقی افراد دارد. میزان رضایت از زندگی، احساس تساهل و تسامح به رفتارهای خارج از ...

ترک اعتیاد

متأسفانه افراد سودجو برای تبلیغ مواد مخدر ادعای عدم اعتیاد آوری آن را می‌کنند ولی در واقع تمامی مواد مخدر اعتیاد روانی دارند ولی برخی اعتیاد جسمی ندارند. ترک اعتیاد ...