لیست #pagetitle_SimplePage#

#pagesubheading_SimplePage#

کراک

نتایج تحقیقات و بررسی عوارض بسیار خطرناک و نابود کننده مصرف کراک نشان می دهد که چون کراک یک ماده اسیدی قوی می باشد و به دلیل بالا بودن میزان ...

هروئین

هروئین نوعی ماده مخدر نیمه مصنوعی است که مصرف آن اثرات سویی به همراه دارد. مصرف کنندگان هروئین از قدرت واقعی این مخدر یا محتویات اصلی آن آگاهی درستی ندارند، ...

ترک مواد افیونی

درمان نگهدارنده با دارو یکی از اقدام های پر اهمیت و کلیدی است که در راستای اهداف کاهش آسیب انجام می شود. این درمان امکان عدم استفاده از مواد غیرافیونی ...

ترک هروئین

ترک هروئین با سم زدایی های بسیار سریع و همراه با بیهوشی تقریباً همیشه با شکست همراه می باشند. عموم بیماران وابسته به هروئین، نیازمند دوره های طولانی مدت درمان ...