خدمات روانشناسی

خدمات روانشناسی این مرکز شامل خدمات رفتارگرایی، روانکاوی، زیست شناختی و ریشه‌یابی و بررسی اختلالات روانی و روش‌های درمان آنها می‌شود.

روانشناسی چیست؟

روانشناسی علمی است که به مطالعه ذهن و رفتار انسان‌ها می‌پردازد و شامل تأثیرات زیست شناختی، فشار‌های اجتماعی و عوامل محیطی بر نحوه و چگونگی تفکر، عملکرد و حس افراد می‌شود. با استفاده از این علم، روانشناسان و روانپزشکان در جهت شناخت روان انسان‌ها گام بر می‌دارند.

به دست آوردن درک عمیق از روانشناسی به افراد کمک می‌کند تا به بینش کاملی نسبت به اعمال و رفتار خود برسند و اطرافیان خود را بهتر درک کنند. علم روانشناسی آموزش های زیادی در ارتباط با بهبود کارایی به افراد می‌دهد.   

هدف روانشناسی

به عبارتی می‌توان گفت هدف اصلی علم روانشناسی کمک به بیمار در غلبه بر اختلالات روانی و علائم درگیری ذهنی است. در واقع بیمار یاد می گیرد که چگونه آن را مدیریت و کنترل کند که چنین امری به کمک تحقیقات، قوانین و یافته های بالینی صورت می گیرد.

به طور کلی روان شناسی در سلامت و رفاه شخصی، پی بردن به چگونگی رشد، افزایش بازدهی و طراحی برنامه های اجتماعی کاربرد گسترده ای دارد. همچنین کاربرد این علم را می توان تدوین برنامه های آموزشی، کمک به خود یاری، ارگونومی، تحقیقات روانشناسی جوانان و درمان سلامت روان مشاهده کرد.  

خدمات روانشناسی

علم روانشناسی

علم روانشناسی یکی از پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین علوم مورد بحث در دنیای امروزی می‌باشد که با شاخه‌های متعدد به بررسی رابطه روح، روان و افکار به کیفیت ابعاد زندگی انسان می پردازد. علم روانشناسی آن چنان وسیع و گسترده و آن چنان نامتناهی می‌باشد که هرگز نمی توان مرزی برای آن قائل شد. انسان موجود پیچیده ای است که مجموعه ای از عوامل موجب رفتار و احساس او به شیوه ای خاص می شود.

امروزه روانشناسان معتقد هستند هیچ دیدگاهی به تنهایی نمی‌تواند تمام جنبه های زندگی افراد را در برگیرد، زیرا هر دیدگاه به جنبه خاصی از انسان متمرکز است. بنابراین برای درک بهتر افراد می‌بایست از ترکیب آن ها بسته به شرایط استفاده شود.

روانشناسی اعتیاد به مواد مخدر

روانشناسی اعتیاد بر مسائل روانشناختی اعتیاد به مواد مخدر و تأثیری که آن ها بر سیاست های اجتماعی، بهبود و زندگی روزمره مصرف کننده مواد مخدر دارند، اشاره می کند. موضوعاتی از جمله این که آیا مصرف مواد مخدر همیشه به اعتیاد منجر می شود، یا این که چه موقع عادت بی ضرر تبدیل به یک اعتیاد می شود.

همچنین به چگونگی اعتیاد و چرایی گرایش افراد به مصرف مواد مخدر می پردازد. روانشناسی اعتیاد بر اهمیت دلسوزی تأکید می کند و بینش حساسی را برای هر کسی که تجربه اعتیاد به مواد مخدر دارد فراهم می کند.