ترک مواد مخدر

آن چه در مورد ترک مواد مخدر آزار دهنده و غیر قابل تحمل است، کم تجربگی و عدم معرفی روش صحیح و متناسب ترک اعتیاد به بیمار توسط افراد ناشی و غیر متخصص است. در گزارش میدانی شاهد آن بوده‌ایم که افراد غیر متخصص، بدون توجه به این که بیمار چه خصوصیاتی دارد او را در تک روش‌های موجود تثبیت کرده اند و متأسفانه بیمار درگیر ترک اعتیاد ناموفق و متعدد گردیده است.

ترک مواد مخدر

گام اول جهت ترک مواد مخدر

با توجه به خصایص افراد مصرف‌ کننده مواد مخدر یا الکل (‌انکار بیماری اعتیاد – عدم پذیرش کمک برای درمان) همواره یکی از مسائل مهم خانواده‌های آن‌ها وارد کردن این افراد به درمان مناسب با حفظ کرامت انسانی آن‌ها می‌باشد. هدف نهایی مراکز ترک اعتیاد، ورود بیمار به درمان از طریق راغب ‌سازی می‌باشد. رویکرد درمان اعتیاد با محوریت ورود بیمار به درمان و انگیزه‌ آفرینی برای این مسئله مهم، اقدام خود را از خانواده شروع می‌کند و سعی در ایجاد محیطی مناسب و ارائه تقویت‌ کننده‌های سالم و پایدار برای تغییر رفتار‌های اعتیادگونه و مخرب بیماری اعتیاد به مواد مخدر می‌نماید. 

درمان اعتیاد در مرکز ترک اعتیاد

اگر در مراکز درمان اعتیاد چرخی بزنیم و گزارش تهیه کنیم و اگر در چنین مراکزی با بیماران قربانی شده در ندانستن این که کدام روش مناسب آنان است برخورد کنیم، جامعه آماری قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. این بیماران به علت عدم موفقیت در درمان مستعد بازگشت به اعتیاد خواهند بود. این در صورتی است که آنان نیت ترک اعتیاد دارند و بسیار مشتاق زدایش اعتیادند. اما نمی‌دانستند با توجه به این که چه تاریخچه‌ای ‌دارند در کدام روش قرار بگیرند، بنابراین بی‌مهابا و ندانسته در معرفی اولین روش ترک اعتیاد فرو رفته و به علت نامتناسب بودن آن روش، نتوانستند موفقیتی کسب کنند. اگر این احتمال را می‌دهیم که یک بیمار در یک روش ترک اعتیاد موفق بوده، ‌پس ‌دیگر ‌بیماران ‌نیز ‌در ‌آن ‌روش ‌موفق خواهند شد، کاملاً اشتباه می‌کنیم. در مراکز ترک اعتیاد به مواد مخدر هر یک از بیماران متناسب با تاریخچه و شرایط پیش رو درمان فردی و مخصوص به خود را خواهند داشت.

ترک مواد مخدر

ریشه یابی بیماری اعتیاد به مواد مخدر

حتماً زمان آن فرا رسیده تا نگاهی دیگر به درمان اعتیاد به مواد مخدر داشته باشیم و اگر مترصد آن هستیم که اعتیاد به مواد مخدر درمان دارد پس، نیاز است که به ریشه‌یابی و نیازشناسی آن پرداخته شود. پر واضح است که اگر با بیماری برخورد می‌کنید که تقاضای کمک و قرار گرفتن در مسیر صحیح درمان اعتیاد را دارد بر اساس پیشنهاد درمانگر اعتیاد گام برمی‌دارد و این انتظار می‌رود تا درمانگران اعتیاد به مواد مخدر تسلط کافی بر تمامی ابعاد درمان اعتیاد داشته باشد.

روش‌های نوین ترک اعتیاد

در اکثر مراکز درمان سوء مصرف مواد مخدر چنین تداخل درمانی وجود دارد. بیمارانی که سال‌ها در یک روش درمانی قرار گرفته و بدون نتیجه به چرخه معیوب اعتیاد بازگشته‌اند با درمان های چندوجهی در مراگز معتبر ترک اعتیاد به راحتی درمان می شوند. با توجه به این که بیماری اعتیاد به مواد مخدر یک بیماری جسمی و روانی است که همه‌ کارکردهای اساسی فرد را دچار اختلال می‌کند و به جامعه آسیب می‌رساند، نیاز به همراهی و هم فکری برای غلبه بر این مسئله بزرگ عصر امری ضروری است. 

پزشکان با کشف روش‌های نوین درمان طبی و مهندسان پزشکی با ابداع ابزارهای نوین درمانی، روانشناسان با ایجاد و خلق نظریه‌های نوین روان ‌درمانی، جامعه ‌شناسان با بررسی آسیب‌های اجتماعی و ارائه‌ راه کارهای مناسب، سعی در غلبه بر یکی از چالش‌های بزرگ این عصر دارند. نظریه ‌هایی که بر اصول مشاوره و روان‌درمانی پایه‌گذاری شده‌اند و اصل اساسی در آن‌ها ایجاد تغییر در رفتار، شخصیت و روان بیمار با استفاده از همدلی و ارتباط مراجع و درمانگر از طریق گفتمان و ساختار درمانی مشخص است. این رویکردها شاید از نظر تاریخچه‌ رویکرد اصلی که از آن اقتباس شده‌‌اند و یا خود مکتب نوین نباشند.