لیست مقالات

در بخش مقالات سعی شده است آخرین مقالات معتبر علمی ترک اعتیاد انواع مواد مخدر و روانپزشکی جمع‌آوری شده و در اختیار بیماران عزیز قرار بگیرد. مقالات در زمینه های روانشناسی، مشاوره و عوامل موثر بر پیشگیری و درمان اعتیاد می باشند.
تأثیر ماری جوانا

تأثیر ماری جوانا

افرادی که ماری جوانا را در دوز بالا مصرف می کنند ممکن است حالت های روانپریشی حاد، توهم، هذیان و فقدان احساس هویت شخصی را تجربه کنند.

ادامه مطلب