ترک الکل

ترک اعتیاد به الکل شاید در ابتدا کار سختی به نظر بیاید اما زمانی که فرد مصرف کننده الکل به یک مرکز تخصصی ترک اعتیاد مراجعه می کند متوجه می شود که ترک مشروبات الکلی امری ناممکن نیست و تحت نظر پزشک می تواند به راحتی بیماری اعتیاد به الکل را درمان نماید.

ترک الکل

سوء مصرف الکل

یکی از مشکلات جوامع خصوصاً در بین قشر نوجوان و جوان گرایش به مصرف انواع مختلف مشروبات الکلی است و متأسفانه در کشور ما هم برخی از افراد جامعه از هر قشر اجتماعی و گروه‌های مختلف به سمت مصرف نوشیدنی های الکلی روی آورده‌اند. کاهش سن مصرف الکل حاکی از تهدیدی است که پیامدهای خطرناک آن در حال فراگیر شدن است. فاکتورهای زیادی به تصمیم انسان جهت نوشیدن الکل و پیشرفت به سوی وابستگی به الکل اثر دارد. به عنوان مثال بعضی از جوانان به انگیزه کاهش تنش و افسردگی، نوشیدنی الکلی مصرف می‌کنند.

عوارض مصرف الکل

بسیاری از مردم راجع به الکل شناخت بسیار کمی دارند مثلاً از اثرات الکل بر بدن و زندگی یا اصلاً آگاهی ندارند یا بسیار کم و ناچیز آگاهی دارند. یک سری اطلاعات غلط و غیر علمی و در واقع مخالف با دانش پزشکی در ذهن تقریباً تمام مصرف‌ کنندگان مشروبات الکلی وجود دارد. به عنوان مثال بسیاری تصور می‌کنند مشروبات الکلی به ویژه آبجو برای درمان سنگ کلیه مفید است و یا بسیاری از مصرف‌ کنندگان این ذهنیت را دارند که هر نوشیدنی و خوردنی مجاز که در کشورهای پیشرفته و پیشگام در علم طب، تولید و مصرف و یا صادر می‌شود دلیل بر بهداشتی و سالم بودن آن است.

در حالی که در همین کشورهای پیشرفته و پیشگام در علم طب، مطالعات و بررسی‌های متعددی انجام گرفته و ارتباط بین مصرف الکل و آسیب های جسمی وارد شده به بدن و بروز انواع رفتارهای خشونت‌آمیز و ضد اجتماعی در نوجوانان و جوانان ثابت شده است. از این رو، رفتارهای پرخطر و نابهنجاری مانند مصرف مشروبات الکلی، آثار مخرب بسیاری را هم برای جامعه و هم برای فرد به دنبال دارد. بنابراین سوء مصرف الکل یکی از مشکلات بزرگ جوامع بشری است که هم از دیدگاه پزشکی و سلامت جسمانی و روانی و هم از دیدگاه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دارای اهمیت فراوان بوده و هرساله موجب بروز مخاطرات اجتماعی و مرگ و میرهای متعددی در سراسر جهان می‌گردد و بهتر است فرد مصرف کننده، هر چه زودتر برای ترک الکل اقدام نماید.

ترک الکل

علل گرایش به مصرف الکل

علل گرایش و مصرف الکل در نوجوانان، خطرات مصرف الکل و جدیدترین روش های پیشگیری و درمان سوء مصرف الکل در نوجوانان باید در همه جوامع به صورت جدی بررسی شود. همچنین در بخش آمار و ارقام نتایج تحقیقات انجام شده در مورد اعتیاد به الکل باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شود.

ترک الکل

اگر تصور می کنید که مشروبات الکلی زیادی می نوشید یا چنان چه خانواده شما درباره میزان مصرف الکل تان ابراز نگرانی می کنند، به پزشک مراجعه کنید. حتی اگر خود را الکلی نمی دانید، انجام این کار لازم است، زیرا عادت نوشیدن مشروبات الکلی، برای شما دردسرساز شده است. در نظر داشته باشید، انکار بیماری در بین کسانی که به الکل وابسته هستند بسیار رایج است و در حقیقت اولین واکنش بسیاری از معتادین به الکل، رد وابستگی به الکل است. بسیاری از کسانی که به الکل وابسته اند، نیاز به کمک را حس نمی کنند و حتی ممکن است در تشخیص میزان مصرف الکل خود تردید کنند، آن ها معمولاً ریشه مشکلات زندگی شان را نوشیدن الکل نمی دانند، بلکه نوشیدن الکل را راهی برای فرار از مشکلات زندگی قلمداد می کنند، به همین دلیل در این مورد نباید به قضاوت فردی خود متکی شوید و می بایست نظر افراد خانواده یا دوست و همکارتان را درباره وابستگی به الکل بپذیرید، در این صورت شما می توانید به مرکز ترک اعتیاد سلامت باران مراجعه نمایید.